Kompetanseløft for ansatte i åpne barnehager

Oversikt samlinger

På oppdrag for Utdanningsdirektoratet vil SIK i 2017 utvikle og gjennomføre et kompetansehevingstiltak for ansatte i åpne barnehager i hele Norge. Tilbudet vil ha fokus på temaområder som implementering av rammeplan, arbeid med de yngste barna (0-3 år), veiledning og støtte til foreldre, samt språklig og kulturelt mangfold.

Kompetansehevingen vil bestå av både undervisning og veiledning innen de overnevnte temaene. Prosjektet avsluttes med en erfaringskonferanse hvor deltakerne selv legger frem tanker om og erfaringer med kompetansehevingstiltaket. Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU) på Universitetet i Stavanger (UiS) og Johannes Læringssenter (JLS) er samarbeidspartnere i prosjekter.