Erfaringskonferanse

konferanse bilde

  • Dato: 29 – 30. Januar, 2018
  • Tid: Mandag 29 januar kl 10:00 – tirsdag 30. januar kl 15:00
  • Sted: Clarion Hotel & Congress, Oslo Airport, Gardermoen

I januar 2018 avslutter vi KOMÅP-prosjektet med en to dagers erfaringskonferanse. Her vil alle deltakerne, veilederne, foredragsholderne og medlemmene i referansegruppa får anledning til å møtes og dele sine erfaringer fra prosjektet og med utviklingsarbeidene som har blitt gjennomført i de deltagende barnehagene. Målet med denne konferansen er å dele erfaringer og å inspirere hverandre til å fortsette arbeidet med å styrke det faglig-pedagogiske tilbudet i barnehagene, også etter at prosjektet er avsluttet.

Last ned programmet for konferansen

Første konferansedag

Den første dagen på konferansen, mandag 29. januar, begynner vi med å sette fokus på den åpne barnehagen i et større samfunnsperspektiv. Turid Thorsby Jansen, som mange av dere vil kjenne til, har sagt ja til holde et innledningsforedrag som diskuterer den åpne barnehagens plass i samfunnet. Resten av denne dagen vil vi bruke tiden til å presentere våre utviklingsarbeider for hverandre i parallelle sesjoner. Dagen avsluttes med festmiddag for alle konferansedeltakerne på hotellet.

Andre konferansedag

Den andre konferansedagen, tirsdag 30. januar, vil vi sette fokus på kunnskapsstatus og utviklingsmuligheter for den åpne barnehagen. Denne dagen vil vi invitere politikere og folk fra utdanningsfeltet med interesse for den åpne barnehagen til å være sammen med oss. Vi ønsker å vise dem hva vi har arbeidet med i KOMÅP og hva vi har lært gjennom dette prosjektåret. Det vil bli presentasjon av noen av utviklingsarbeidene i plenum og et foredrag om den åpne barnehagens egenart, muligheter og utfordringer slik dette har vært formidlet av deltagerne på fagsamlingene. Konferansen avsluttes med panelsamtale og diskusjon om veien videre for den åpne barnehagen.

Konferansemateriale