Diverse ressurser

Her publiseres forskjellige dokumenter som er av interesse for både deltakerne i KOMÅP og andre som er interessert

Film om åpen barnehage

Filmen er utviklet som undervisningsmateriell i det Europeiske prosjektet TODDLER (Towards Opportunities for Disadvantaged and Diverse Learners on the Early childhood Road) med støtte fra EUs Lifelong Learning Programme. Filmen er et samarbeidsprosjekt mellom Storhaug åpen barnehage og Universitetet i Stavanger og viser hvordan pedagoger i åpne barnehager har et nært samarbeid med foreldre eller andre omsorgspersoner, i det pedagogiske arbeidet som foregår i barnehagen.

Se filmen «Parental involvment» fra Storhaug Åpen barnehage her:

https://www.youtube.com/watch?v=fw0XewtuBpk

Rapport om åpen barnehage

Rapporten «Åpne barnehager i Norge. Organisering, bruk og betydning» er forfattet i 2014 av Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) i samarbeid med Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH). Rapporten presenterer resultater fra en utredning om de åpne barnehagene på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Utredningen hadde som formål å gi en oversikt over åpne barnehager i Norge, skaffe innblikk i barnehagenes virksomhet og tilbudene de gir samt å undersøke hvilken betydning de har for brukerne. Denne rapporten dannet grunnlaget for KOMÅP prosjektet som gjennomføres i 2017-2018.

Rapporten «Åpne barnehager i Norge. Organisering, bruk og betydning» finner du her

Jubileumsrapport fra Tripp trapp åpen barnehage

Tripp trapp åpen barnehage publiserte høsten 2013 en jubileumsrapport i forbindelse med sitt 20 års jubileum. I rapporten finnes det informasjon om Tripp trapps historie, formål og visjon for barnehagen. I denne rapporten deler de sine erfaringer med å drive åpen barnehage samt hvilken betydning den har hatt for barn og voksne.

Jubileumsrapport fra Tripp trapp åpen barnehage finner du her

Eksempel på årsplan i åpen barnehage

Hvordan ser en årsplan i åpen barnehage ut?

Et eksempel på årsplan fra Tripp trapp åpen barnehage finner du her