• 2 dager
 • Februar-Mars 2017

Samling 1

Last ned program

Program

Dag 1 Den åpne barnehagen som pedagogisk virksomhet.

 • 09.00 – 09.30: Kaffe, frukt og registrering
 • 09.30 – 10.15: Velkommen og introduksjon til hele kompetanseprogrammet (med tid til spørsmål og innspill) og første samling (m / introduksjon av underviser Anita Berge) v/ prosjektleder Øystein.
 • 10.15 – 11.30: Første økt m / kort pause inkludert.
 • 11.30 – 12.15: Lunsj.
 • 12.15 - 13.00: Andre økt.
 • 13.00 – 13.15: Pause.
 • 13.15 - 14.00: Tredje økt.
 • 14.00 – 14.30: Kaffe og kake (grupper kan møte sine veileder).
 • 14.30 – 15.30: Fjerde økt (med kort oppsummering + evaluering de siste 30 minuttene).

Foreleser Anita Berge fra Universitetet i Stavanger vil sette fokus på den åpne barnehagen som et pedagogisk tilbud underlagt barnehageloven og rammeplanen. Målsettingen er å belyse rammene og føringene for arbeidet i barnehagen slik de er nedfelt i rammeplanen. Endringer i høringsutkastet til ny rammeplan vil også bli belyst.

Deltakerne vil bli presentert for didaktiske verktøy som gir grunnlag for å analysere rammeplanen i en større samfunnsmessig sammenheng. Det er satt av tid til å dele erfaringer og drøfte utfordringer de åpne barnehagene har i arbeidet med å implementere rammeplanen og utvikle planer for eget arbeid.

Anita Berge ber alle deltakerne om å ta med seg Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2011) samt de årsplaner eller andre plandokument som gjelder for deres barnehage.

På denne samlingen vi også prosjektleder Øystein Lund Johannessen presentere planene som er lagt for prosessveiledningen og støtten som blir gitt til utviklingsarbeidet som skal gjennomføres i løpet av 2017.

Dag 2 Den åpne barnehagen og de yngste barna.

 • 09.00 – 09.15: Kaffe og frukt.
 • 09.15 – 09.30: Kort introduksjon til dagen og av underviser Berit Tofteland) v/ prosjektleder Øystein.
 • 09.30 – 10.15: Første økt.
 • 10.15 – 10.30: Pause.
 • 10.30 – 11.30: Andre økt.
 • 11.30 – 12.15: Lunsj.
 • 12.15 - 13.00: Tredje økt.
 • 13.00 – 13.15: Pause.
 • 13.15 - 14.00: Fjerde økt.
 • 14.00 – 14.20: Kaffe og kake.
 • 14.20 – 15.00: Femte økt (med kort oppsummering + evaluering de siste 30 minuttene).

Foreleser Berit Tofteland fra Universitetet i Stavanger har valgt å fokusere på følgende tre deltema:

 1. Relasjoner i åpen barnehage og sentrale begreper fra tilknytningsteori - (en kort repetisjon?).
 2. Småbarn og vennskap - (og om voksnes rolle)
 3. Om måltidsfellesskap – (og verdien av å være på kanten av kaos). Dette temaet vil bli mest vektlagt.

Berit Tofteland ber deltagerne om følgende: Det er fint om du til denne dagen tar med en fortelling fra din hverdag i åpen barnehage som angår ett av de tre temaene. Fortellingen skal du dele med et par av de andre deltakerne. Du kan velge å skrive fortellingen og lese den opp, eller fortelle den muntlig til de andre.

Kursmateriale

Øvrige ressurser