• April-Mai 2017

Samling 2

Last ned program

Program

Kommunikasjon, samarbeid og veiledning i den åpne barnehagen.

 • 09.00 – 09.15: Kaffe og registrering
 • 09.15 – 10.15: Første økt
 • 10.15 – 10.30: Pause
 • 10.30 – 11.30: Andre økt
 • 11.30 - 12.30: Lunsj
 • 12.30 – 13.15: Tredje økt
 • 13.15 - 13.30: Pause
 • 13.30 – 14.15: Fjerde økt
 • 14.15 – 14.30: Pause
 • 14.30 – 15.15: Femte økt
 • 15.15 – 15.30: Kort oppsummering + evaluering

Litt om programmet på andre fagsamling:

Andre fagsamling skal handle om kommunikasjon og veiledning i åpne barnehager. Innholdet vil dreie seg om:

 • Veiledning, metoder og tradisjoner
 • Læringsarbeid - faser i en konstruktiv samtale
 • Faglighet i veiledning
 • Kommunikasjon, relasjoner

Lesetips:

Forberedelser:

Margrethe Jernes og Inger Benny Espedal Tungland ber deltakerne gjøre følgende forberedelser:

Vi vil gjerne at dere tar med en praksisfortelling/narrativ fra arbeidet deres i de åpne barnehagene. Denne praksisfortellingen skal brukes som et veiledningsgrunnlag på fagsamlingen. Det er derfor viktig at den inneholder en reell utfordring for dere slik at øvelsene blir så autentiske som mulig.

Vi ønsker videre å kunne benytte disse praksisfortellingene i vårt vitenskapelige arbeid for å bidra til å utvikle ny kunnskap om åpne barnehager. Vi håper dere også synes dette er et godt formål og ber derfor om samtykke til en slik bruk av praksisfortellingene. Fortellingene og den videre formidlingen av dem vil selvsagt være anonymisert. For at vi kan bruke praksisfortellingene på denne måten, må dere gi oss skriftlig samtykke til dette. Dere kan skrive følgende setning i mailen:

«Jeg samtykker til at min praksisfortelling kan brukes i vitenskapelig arbeid».

 • Deltakere på fagsamlingene i Stavanger og Bergen sender sin praksisfortelling til inger.b.tungland@uis.no
 • Deltakere på fagsamlingene i Oslo og Sandefjord sender sin praksisfortelling til margrethe.jernes@uis.no
 • Skriv i emnefeltet i mailen hvilken fagsamling dere skal delta på.
 • Ta med en utskrift hver.

Kursmateriale