• November 2017

Samling 4

Last ned program

Program

Den åpne barnehagen som pedagogisk virksomhet – tilbakeblikk og veien videre.

 • 09.00 – 09.15: Kaffe og registrering
 • 09.15 – 10.30: Første økt
 • 10.30 – 10.45: Pause
 • 10.45 – 11.30: Andre økt
 • 11.30 - 12.30: Lunsj
 • 12.30 – 13.15: Tredje økt
 • 13.15 - 13.25: Pause
 • 13.25 – 14.00: Fjerde økt
 • 14.00 – 14.30: Møte med veilederne
 • 14.30 – 14.40: Pause
 • 14.40 – 15.15: Femte økt
 • 15.15 – 15.30: Kort oppsummering + evaluering

Litt om programmet på fjerde fagsamling:

Denne siste samlingen kommer til å fokusere på arbeid med rammeplanen, utviklingsarbeid, veiledning og kompetanseutvikling som viktige sider ved det å utvikle seg som en profesjonell organisasjon. Hovedtema for dagen er «Den åpne barnehagen som pedagogisk virksomhet – tilbakeblikk og veien videre»: Tittelen er inspirert av et av kapitlene i den nye rammeplanen (kapittel 7) og det vil også de forskjellige øktene denne dagen være.

Første del av dagen vil førsteamanuensis Anita Berge ta oss inn i de første kapitlene i den nye rammeplanen (særlig kapittel 1, 3 og 5) og vi vil diskutere disse i lys av det vi på første fagsamling identifiserte som «Den åpne barnehagens egenart, utfordringer og muligheter».

Etter lunsj vil Seniorforsker Øystein Lund Johannessen lede en økt der vi ser nærmere på hva rammeplanen sier om Barnehagen som pedagogisk virksomhet og profesjonell organisasjon (særlig kapittel 7) og dette vil vi igjen knytte til den åpne barnehagen med sine særegne trekk men også sitt store interne mangfold.

Siste del av dagen vil vi benytte til å se fremover mot avslutningen av utviklingsarbeidene, vårt neste møtepunkt på erfaringskonferansen i januar 2018 og veien videre etter denne siste samlingen.

Lesetips til første dag:

 • For de som ønsker å forberede seg med å lese før denne fjerde fagsamlingen vil vi anbefale å ta en kikk på bruksteksten om utviklingsarbeidet som ligger her.
 • Referanselisten på slutten av denne teksten gir også tips til aktuell litteratur om blant annet utviklingsarbeid i barnehagen.
 • Ellers ber vi dere ta med dere den nye rammeplanen i trykt utgave om dere har fått den. Hvis ikke ber vi dere laste ned en pdf – kopi fra Utdanningsdirektoratets nettsider og ta med dere en utskrift - https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan
 • Og dersom dere ikke har fått tid ennå – prøv å få lest gjennom den nye rammeplanen som «oppladning» til samlingen.

Kursmateriale