• Januar / Februar 2019

Samling 5

Last ned program

Program

Fagsamling om åpen barnehage. Pedagogisk virksomhet og lokal integreringsarena.

Del 1 – for KOMÅP deltakere og inviterte gjester

 • 08.45 – 09.00: Registrering
 • 09.00 – 09.10: Åpning / Velkommen!
 • 09.10 – 09.55: Foredrag: Åpen barnehage som integreringsarena – forutsetninger, utfordringer og særlige bidrag v/ Førsteamanuensis Anita Berge, UiS
 • 09.55 – 10.10: Pause
 • 10.10 - 10.30: Foredrag: Åpen barnehage – en del av et mangfoldig barnehagetilbud v/ repr. for Utdanningsdirektoratet.
 • 10.30 – 11.30: Gruppearbeid / erfaringsdeling: Erfaringer og beredskap for nye utfordringer v/ Øystein og Anita

Lunsj – for KOMÅP deltakere og inviterte gjester

 • 11.30 – 12.30: Lunsj

Del 2 – for KOMÅP deltakere

 • 12.30 – 13.20: Foredrag: Organisasjon og ledelse i åpen barnehage v/ Sigurd Haus, Seniorforsker ved Senter for interkulturell kommunikasjon
 • 13.20 – 13.30: Pause
 • 13.30 – 14.30: Gruppearbeid: Fortrinn, muligheter og utfordringer for åpen barnehage som integreringsaktør sett fra et organisasjons- og ledelsesperspektiv
 • 14.30 – 14.45: Pause
 • 14.45 – 15.10: Plenumspresentasjon og drøfting av innspill fra gruppene
 • 15.10 – 15.30: Oppsummering, evaluering og veien videre

Litt om programmet på fagsamlingen:

På denne ekstra fagsamlingen, oppsummerer vi KOMÅP-prosjektet og deler erfaringene med nye interessenter.

Det valgte temaet tar utgangspunkt i de nye oppgavene for hele utdanningssektoren og dermed også for åpen barnehage som følger av at Kunnskapsdepartementet har fått hovedansvaret for integreringspolitikken.

Første halvdel av dagen er lagt opp som et informasjonsmøte for eksterne gjester, hvor vi inviterer representanter for kommunene og private aktører som er interessert i åpen barnehage som driftsform. Her får de mulighet til å bli kjent med dere som jobber i åpen barnehage og å diskutere den åpne barnehagens potensiale som lokal integreringsarena sammen med dere.

Andre del av dagen er forbeholdt deltakerne i KOMÅP-prosjektet med kolleger hvor temaet blir organisasjon og ledelse på alle nivåer i den åpne barnehagen, fortsatt med et særlig blikk på åpen barnehage som integreringsarene.

Kursmateriale