Utviklingsprosjekt

Som en del av tilbudet, vil alle som deltar, gjennomføre et utviklingsarbeid i egen barnehage. Det betyr at alle ansatte får være med på en kollektiv kompetanseheving. Faglige veiledere vil støtte barnehagen i denne utviklingsprosessen, slik at barnehagen etablerer et godt grunnlag og en god praksis for felles læring. Fagsamlingene er også tett koplet til barnehagens daglige praksis og til deltakerens egen kunnskap om hvordan det er å drive en åpen barnehage.

Hva er et utviklingsprosjekt?

Last ned Øystein Lund Johannessens tekst "Utviklingsarbeid som læringsmåte i den åpne barnehagen. En brukstekst til KOMÅP-prosjektet".